هنرمندان هفت باغ

موسسه فرهنگی هنری هفت باغ فعالیت‌هایش در موسیقی را با همکاری با هنرمندانی همچون سینا سرلک، مهرزاد امیرخانی و هایکا آغاز کرده است.

هایکا

مهرزاد امیرخانی

سینا سرلک